HUMP: obilježja kaznenog djela nesavjesnog liječenja - pravno gledanje

suprazdravlje.hr | 15. siječnja 2019 | Originalni članak
Hrvatska udruga za medicinsko pravo (HUMP) okuplja pravnike i zdravstvene radnike u cilju institucionalizacije medicinskog prava te edukacija svih relevantnih čimbenika u sustavu zdravstva.