Naša misija

Misija je promicati suvremene znanstvene i praktične standarde te etičke vrijednosti u medicini i pravu, jačanje pravne sigurnosti i svjesnosti odgovornosti pružatelja zdravstvenih usluga, a sve u svrhu ostvarivanja i zaštite temeljnih prava građana Republike Hrvatske na zdravstvenu zaštitu.