Vijeće Udruge

Vijeće Udruge je izvršno tijelo Skupštine Udruge koje obavlja sve poslove i aktivnosti Skupštine Udruge između dva zasjedanja Skupštine Udruge.

Vijeće Udruge je za svoj rad odgovorno Skupštini Udruge.

Sve odluke koje donosi Vijeće Udruge podložne su potvrđivanju na slijedećem zasjedanju Skupštine Udruge.

Predsjednik Udruge

Miran Cvitković

Glavni tajnik Udruge

Ante Klarić

Rizničar Udruge

Darija Major

Članovi Vijeća

Velimir Karadža
Bruno Cvetković